เป็นปัญหาคาใจ เป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมาระหว่าง Macintosh กับ PC ว่าระบบไหนทำงานได้ดีกว่ากัน ผมเอง เอาความรู้เท่าที่พอมีมาบอกให้เกิดภาพเท่านั้นครับ Mac นั้นแพงกว่า PC พอสมควร ไม่มากสักเท่าไรเลยครับ(ดูภาพด้านล่างเอานะครับ)

มีเสียงเรียกร้องมาว่าผมไม่ยุติธรรมกับmacงั้นผมเปลี่ยนภาพให้ละกันนะ

ดังนั้นก็แน่ นอนว่า PC ย่อมเป็นขวัญใจคนเบี้ยน้อยไม่มีของดีที่ไหนถูก และไม่มีของถูกที่ไหนดี เราลองมาดูกันครับ

ระบบปฎิบัติการ หรือ Os
ระบบปฎิบัติการของ Mac พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเพื่อ ให้ user ใช้งานง่ายที่สุดและเกิดปัญหาน้อยที่สุด file ต่างๆ ที่เรียกว่า system files จึงถูกซ่อนไว้ยากที่ user จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ทำให้ปัญหาเรื่องการล้มหรือ hank ของระบบมีน้อยกว่า PC แต่ในขณะเดียวกันก็ สร้างความยุ่งยากให้นักพัฒนาโปรแกรมต่างๆเพราะ การป้องกันระบบของ Mac ทำให้ปัจจุบัน software ใหม่ๆจะเกิดขึ้นบน PC มากกว่า ระบบปฎิบัติการของ PC พัฒนาเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้หลากหลายรูปแบบ system files นั้นขึ้นอยู่กับ user ว่าจะ ปรับแต่งอย่างไรก็ได้ เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานตามที่ต้องการ PC จึง สามารถใช้งาน ได้หลากหลายมากกว่า Mac และเป็นที่ชื่นชอบของ นักพัฒนาโปรแกรม ขณะเดียวกันระบบก็สามารถ ล่มได้ง่ายกว่า Mac หาก user ใช้งานโดยขาดความ เข้าใจระบบของตน
Hardware
เครื่อง Mac พัฒนาและขายอุปกรณ์ hardware ไป พร้อมๆกับ software อุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องจึง เข้ากันได้ดีไม่ค่อยมีปัญหา กรณีที่เครื่องมีปัญหาทำ งานไม่เป็นปกติ ก็มักจะเป็นที่ตัวเครื่อง ซึ่งอาจไม่ได้ มาตราฐาน ทางตัวแทนจำหน่ายก็จะนำเครื่องไป เปลี่ยนให้ ไม่ค่อยมีกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงหรือซ่อม อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งภายในตัวเครื่อง hardware ของ PC แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องที่ ขายภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ก็จะ มีลักษณะเช่นเดียวกับ Mac คือ กรณีที่มีเครื่องมีปัญหา เจ้าของยี่ห้อนั้นๆก็จะ จัดการแก้ปัญหาต่างๆให้(ภายในระยะเวลาประกัน) เพราะถือว่าได้ทดสอบแล้วว่าอุปกรณ์ต่างๆ ทำงานเข้า กันได้ ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่มที่รับประกอบเครื่องตาม ความต้องการของ user ลักษณะนี้ความรับผิดชอบ ต่างๆของเครื่องก็จะขึ้นอยู่กับ user เอง เพราะผู้ขาย ถือว่าจัดอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการของ user ใน ขณะที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ภายในเครื่อง PC ก็ สามารถจะแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนได้ อย่างอิสระ ทำให้มีอุปกรณ์ต่างๆหลากหลายในตลาด ของ PC
Software
บริษัทที่พัฒนา software เพื่อใช้บน Mac นั้นสามารถ เข้าใจความสามารถของเครื่อง Mac แต่ละรุ่นได้อย่าง ชัดเจน เพราะอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องถูกกำหนด ไว้แล้ว ดังนั้นผู้ผลิตจึงสามารถเขียน software ได้ อย่างเหมาะสมซึ่งก็ช่วยให้ทั้ง software และเครื่องทำ งานได้ราบรื่น แต่อีกด้านหนึ่ง ด้วยระบบ Os ที่เป็น ระบบปิดที่ซับซ้อน ทำให้ผู้